Kontakt

Chr Hjorth Erhvervsejendomme

Carsten Højer
Ejendomsmægler, M.D.E.
Indehaver
Mobil: 40383292
Tlf. 36411200
E-mail: hojer@chrhjorth.com

Vurderinger

En ejendoms værdi er som bekendt ikke statisk. Værdien er tværtimod en særdeles kompleks sammensat størrelse og et resultatet af en lang række generelle såvel som mere ejendomsspecifikke faktorer, der ændrer og forskyder sig indbyrdes over tid.

 

Værdien af en ejendom påvirkes blandt mange andre faktorer af det aktuelle og forventede ejendomsmarked, renteniveau, beliggenhed, ejendomstype, nuværende og potentielle anvendelse samt udviklingsmuligheder, fysiske tilstand, lejere og lejekontrakter samt finansieringsmuligheder.

 

At foretage en reel værdiansættelse af den specifikke ejendom, med inddragelse af alle relevante aspekter, stiller derfor særdeles store krav. Vores grundlag er vores indgående og konstant ajourførte kompetencer i relation til erhvervsejendomsmarkedet, hvilket sikrer, at vores vurderingsrapporter altid præcist er udtryk for den aktuelle værdi.

 

Vurderinger efterspørges i en lang række sammenhænge. En gruppe af ejendomsejere har med jævne intervaller et lovgivningsbaseret behov for at få fastlagt deres ejendommes værdi, således eksempelvis andelsboligforeninger og ejendomsinvesteringsselskaber såfremt dagsværdimodellen er valgt.

 

Herudover opstår hos adskillige aktører på ejendomsmarkedet lejlighedsvist behov for vurderinger i forbindelse med købsovervejelser, anvendelsesoptimering, belysning af udviklingsmuligheder og ændret lovgivning. Endvidere benyttes vurderinger bl.a. i sammenhæng med årsrapporter, markedsleje, tvangsauktioner, konkurser, syn- og skønssager, finansiering og bodeling.

 

Med et dynamisk ejendomsmarked i stadig bevægelse, er en opdateret værdiansættelse således i mange tilfælde en nødvendig baggrundsinformation, for at kunne disponere rationelt over sin ejendom.

 

Vi udfører hvert år et stort antal vurderinger og har derfor stor erfaring på området med solid basis i vores altid opdaterede markedskendskab. Vi udarbejder stort set alle former for ejendomsrelaterede vurderinger inden for alle sektorer (se vor referenceliste).

Kort sagt: Har De behovet har vi kompetencen - kontakt os venligst for en i øvrigt helt uforpligtende samtale om Jeres behov, og hvad vi kan tilbyde.