Kontakt

Chr Hjorth Erhvervsejendomme

Carsten Højer
Ejendomsmægler, M.D.E.
Indehaver
Mobil: 40383292
Tlf. 36411200
E-mail: hojer@chrhjorth.com

Rådgivning

Ejendomsmarkedet er i konstant udvikling. Hvilken betydning har det for det enkelte lejemål, den enkelte ejendom eller portefølje? Hvilke nye trusler og muligheder repræsenterer de nuværende og forventede markedsvilkår?

Er virksomheden rigtigt lokaliseret med den rigtige indretning og med de rigtige faciliteter? Er der overensstemmelse mellem virksomhedens strategi og forretning og de fysiske rammer?

Chr. Hjorth Erhverv løser rådgivningsopgaver omkring stort set alle ejendomsrelaterede spørgsmål.

Vi skaber merværdi for vores kunder gennem rådgivning på basis af indgående kendskab til markedsbevægelser og udviklingstendenser, vores netværk af branchefolk samt stadig dialog med ejendomsbrugere såvel som indsigt i arealbehov og udviklingsmuligheder.

Blandt de rådgivningsopgaver, vi løser kan nævnes:

  • Domicilsøgning/ relokalisering - vi finder den ideelle ejendom/ lejemål til Dem. Voresmarkedsafsøgning omfatter såvel offentlige kilder som vores netværk og øvrige markedskontakter.
  • Lejekontraktrådgivning - for såvel lejer som udlejer - gennemgang af lejekontrakt,markedslejevurdering, genforhandlingsmuligheder.
  • Køber- og sælgerrådgivning - gennemgang af købsaftale, ejendomsvurdering,
  • Forhandlingsrådgivning.
  • Investeringsrådgivning - ud fra investeringshorisont, risikovillighed, udviklingskapacitet.
  • Sale and lease back - hvilke fordele kan opnås ved at gå fra ejer til lejer, prisfastsæt telse i forhold til den indgåede lejekontrakt, tilbagekøbsret m.v.
  • Ejendoms- og porteføljerådgivning - er ejendommen/ porteføljen optimeret? Kan der opnås yderligere synergieffekter Er der nye udviklingsmuligheder? Skal der evt. frasæl ges eller tilkøbes?
  • Projektudviklingsrådgivning - projektvurdering og -sparring, alternative udviklingsmu ligheder, projektstyring.

    Har De behovet, har vi kompetencen - Kontakt os venligst for en i øvrigt helt uforpligtende drøftelse af Deres behov og hvad vi kan tilbyde.