Kontakt

Chr Hjorth Erhvervsejendomme

Carsten Højer
Ejendomsmægler, M.D.E.
Indehaver
Mobil: 40383292
Tlf. 36411200
E-mail: hojer@chrhjorth.com

Købmændenes Hus Kr.23.000.000

Opførelsesår :

1901 og i 1986 omfattende renoveret iflg. BBR-Meddelelse.

Løbende renoveret og moderniseret.

Ejendommen er opført for Generalkonsul Valdemar Ludvigsen, som grundlagde batterifabrikken Hellesen i 1887 i samarbejde med Wilhelm Hellesen. I 1986 blev Hellesen overtaget af Duracell.

Arkitekt Carl Harald Brummer(1864-1953)

Beskrivelse :

”Købmændenes Hus” er en smuk og markant ejendom beliggende i Ambassadekvarteret på hjørnet af Gl. Vartov Vej og Svanemøllevej med parklignende haveanlæg og stor flisebelagt parkering foran bygningen ud mod Svanemøllevej.

Ejendommen er opført i 3 etager og med kælder med kantine og arkiv. Samlet erhvervsareal er 925m² og boligareal 162 m². Grundareal er 2.614 m²

Zonestatus : Byzone
Planforhold :

men er omfattet af Lokalplan 251 - for

”Ryvangskvarteret” og i henhold til Lokalplanen

Kan bl.a. anføres:

3. Anvendelse

Stk. 1. Området fastlægges til boliger og serviceerhverv

i form af liberale erhverv såsom kontor,

tegnestue, lægepraksis, undervisning o.l.

Fordelingen af bolig- og erhvervsanvendelsen kan finde

sted efter de i stk. 2-4 nævnte retningslinjer.

Stk. 2. Mindst halvdelen af etagearealet skal anvendes til boligformål.

Stk. 3. Mindst en bolig skal være af størrelsesordenen

150 m2. Øvrige boliger skal være af

størrelsesordenen mindst 100 m2.

Stk. 4. Mindst en bolig skal bebos af virksomhedens

indehaver eller en til virksomheden knyttet

funktionær.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1,2,3 og 4 kan

fraviges, såfremt Magistraten tillader, at en ejendom

anvendes til repræsentative formål for en

fremmed nation, for eksempel ambassader og

lignende, samt internationale institutioner såsom

FN, EU o.l.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 70 procent. Det bebyggede areal må højst udgøre halvdelen af grunden, og bygningens rumfang må ikke overstige 3 m³ pr. m² grund.


Svanemøllevej 41
Hellerup 2900
Denmark
Salgs type: Salg
Ref #: 46846
Kategori: Kontor
Carsten Højer
Chr. Hjorth Erhverv

P: 36411200
M: 40383292
L: Ejendomsmægler M.D.E.
Kontakt mægler
Svanemøllevej 41
Hellerup 2900
Denmark
Salgs type: Salg
Ref #: 46846
Kategori: Kontor
Carsten Højer
Chr. Hjorth Erhverv

P: 36411200
M: 40383292
L: Ejendomsmægler M.D.E.
Kontakt mægler